Rota Bene je mladá skupina scénického šermu, založená bývalými členy renomovaných projektů, i nadějnými nováčky. Mezi dosavadní úspěchy členů patří řada ocenění ze soutěží šermířských choreografií, motion capture technologií převedené bojové scény v počítačových hrách, a v neposlední řadě pořádání veletrhu historie, fantasy a šermu RepliCon.
Chceme, věrni tradici, pokračovat v odkazu českého historického šermu ve smyslu důrazu na kvalitu choreografií, autentičnost vybavení a dobrou divadelní práci.
Z tohoto důvodu se naši členové snaží neustále vzdělávat, navštěvovat semináře kompetentních škol šermu. Při tvorbě našich programů spolupracujeme s renomovanými choreografy a režiséry.
Navázali jsme i blízkou spolupráci s reenactory, kteří se snaží autenticky ztvárňovat dobový život i hmotnou kulturu. Těžištěm je pro nás období první poloviny 15. století, zejména období husitských válek. A především do této doby, s drobnou výhradou kompromisů a zkratek nutných pro divadelní práci, se budeme snažit umožnit divákovi nahlédnout.

Rota Bene na Pevnostconu